Ikatuhaĝuáicha ohehupyty tekotevê oñemopeteî umi apañuâi. Upévare opaichagua ñemurâ oîva ore atýpe ojaho’i heta mba’e, porandukuaa guive oñeñemukuaa peve.

Ida Talavera Fundación

Ojegueromandu’ávo kuñakarai ñe’êpapára ha sa’yhára paraguaigua IDA TALAVERA, Fundación omeherakuâ, opaichagua arandu ha tembiapo katupyry, ñane retâ javeve guasu ha ambue tetâyguápe.

www.idatalavera.com

IR AL SITIO

Mba’apoha Renda

Roguereko mba’apoha renda Tetâ Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, España, Francia, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay.